رویداد گنو/لینوکس و نرم افزار آزاد

همزمان با جنش انتشار ابونتو

در مورد رویداد

رویداد یک روزه شامل ارايه و کارگاه مربوط به گنو/لینوکس و نرم افزار های آزاد

این رویداد برای علاقه مندان به گنو/لینوکس می باشد. امید است که بتوان با تعامل دوستداران لینوکس و نرم افزار های آزاد بتوانیم باعث رشد یکدیگر شویم.

یکی از اهداف آن ایجاد یک جامعه کاربری از کاربران لینوکس در یزد می باشد. یکی از مزیت های رویداد ایجاد ارتباط با علاقه مندان این زمینه در کل کشور می باشد.

زمان

پنحشنبه
۲۹ اردیبهشت

مکان

دانشگاه آزاد
یزد

سخنرانان

در حال تکمیل

اطلاعات رویداد

زمان بندی همایش

ما را دنبال کنید